Is investeren in old timers een goed alternatief voor andere investeringsmogelijkheden?